Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


Evidencia zmlúv


Nákladové strediská:

  • 104 ZŠ -Základná škola
  • 204 ŠKD - Školský klub detí
  • 804 ZŠS - Zariadenie školského stravovania

Rok: 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rok: 2020, strana 1 z 2

[1] 2 > >>
Rok Číslo Nákl. str. Názov Platnosť od Platnosť do
202001/2020104 ZŠzmluva za účelom prenájmu telocvične na športové aktivity - joga01.09.202030.06.2020Detaily
2020Dodatok č.1104 ZŠDodatok k pôvodnej zmluve o partnerstve, ktorým sa predlžuje doba udržateľnosti projektu IT Akademia30.11.202031.08.2026Detaily
2020Copy Print Group, a.s.104 ZŠpapier - zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko.08.09.202024.09.2020Detaily
202002/2020104 ZŠzmluva za účelom občasného užívania nehnuteľnosti - telocvične na športové aktivity - jumping07.09.202030.06.2021Detaily
2020ZK01/VK/09/02/043104 ZŠUvedeným dodatkom sa rozširuje poskytnutie virtuálnych služieb nasledovne: Virtuálna knižnica, Bezkriedy Ponuky práce, Mobilná aplikácia pre učiteľov, Mobilná aplikácia pre žiakov, Digitálna učebnica, Hotline pre vedenie školy, Helper - technická podpora pre učiteľov29.06.2020Detaily
2020202025800_Z104 ZŠčistiace a dezinfekčné prostriedky20.10.202003.11.2020Detaily
20205104 ZŠDodatok č.5 k Zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica15.06.2020Detaily
2020Z202011272_Z104 ZŠ,804 ZŠSčistiace potreby - zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko03.06.202017.06.2020Detaily
2020Dodatok č.1104 ZŠdodatok k Zmluve o pracovnej zdravotnej službe. Uvedeným dodatkom sa predlžuje platnosť zmluvy na ďalšie štyri roky30.03.202001.04.2024Detaily
20201067/2021104 ZŠzhotovenie svetelnej reklamy29.12.202030.06.2020Detaily
20202019-1-SK01-KA229-06064_1104 ZŠDodatok k zmluve 2019-1-SK01-KA229-06064_1 programu Erasmus plus - názov projektu "Jedlo je to, čo máme spoločné". Uvedeným dodatkom sa predlžuje platnosť zmluvy.01.09.201930.11.2021Detaily
20202019-1-SK01-KA101-060310104 ZŠdodatok k Zmluve č. 2019-1-SK01-KA101-060310 z projektu Erasmus+ "Cestujme za poznaním". Uvedeným dodatokom sa predlžuje projekt do 30.09.202101.10.201930.09.2021Detaily
2020A/2020/00269104 ZŠzaloženie a údržba konta Microsoft, cloudové služby01.10.2020Detaily
20202030401099104 ZŠDodatok k zmluve o poskytovaní verejnej telefónnej služby /pevná linka/ - zmena programu11.06.202011.06.2022Detaily
2020A/2020/00126104 ZŠDodatok k zmluve o poskytovaní telefónnych služieb15.01.202015.01.2022Detaily