Partneri a inštitúcie

     

Dnes je nedeľa, 22.09.2019
Móric


O Z N A M

Od 09.09.2019 sa posúva čas na odhlasovanie stravy prostredníctvom internetu.

Stravu možno odhlásiť do 05.30 hodiny. 
HB02
HB03
HB4NP02
HB4NP09
HB4NP10
Historia1
Historia2
ihrisko

Základná škola Jozefa Horáka začala písať svoju históriu otvorením školského roka 1961/1962, ktoré sa uskutočnilo 1.9.1961. Začiatok vyučovania však bol posunutý na 7.9.1961, kedy sa stretol učiteľský zbor pozostávajúci z 21 členov, 2 vychovávateliek ŠD a 6 prevádzkových pracovníkov s 510 žiakmi.

Priestory školskej jedálne a telocvične sa dokončili až v školskom roku 1962/63. Už v čase dokončenia tejto budovy sa vedelo, že priestory sú nedostačujúce. V roku 1987 pribudla k školskému objektu prístavba s 8 triedami. V tom istom roku získala základná škola čestný názov Základná škola Jozefa Horáka - spisovateľ Jozef Horák pôsobil na škole ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry od roku 1964 až do odchodu do dôchodku v roku 1967.

Súčasná základná škola je po komplexnej rekonštrukcii a v odborných učebniach poskytovala a poskytuje vzdelanie a výchovu už celým generáciám. Je potešiteľné, že bývalí žiaci prichádzajú už ako rodičia detí a vedú ich do školy, ktorá im prirástla k srdcu.                                                                                                  

Edupage               Interaktívne testovanie          E-testovanie

Učitelia                             Alf pre učiteľov                                 Učitelia

Žiaci                                 Alf pre žiakov                                    Žiaci

Rozvrhy

Známky


IT Akademia