Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 11.08.2020
Zuzana


Základná škola Jozefa Horáka opäť úspešná!

Základná škola Jozefa Horáka v júni 2020 reagovala na výzvu ministerstva školstva na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy. Úspešným projektom sme získali finančné prostriedky na organizovanie 5 turnusov Letnej školy.

Letná škola bude otvorená pre žiakov I. aj II. stupňa. Absolvuje ju cca 90 prihlásených žiakov, vždy od pondelka do piatka v termínoch: od 10. a od 17. augusta pod vedením učiteľov: Mgr. Martina Prokajová, Mgr. Lucia Gregáňová, PaedDr. Róbert Petro, Mgr. Patrícia Zorvanová a Mgr. Adriana Balážová.

Formou Letnej školy ponúkame našim žiakom počas leta zmysluplné využitie voľného času s výchovno – vzdelávacou náplňou. Vzdelávanie bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Deti zažijú pestré vzdelávacie aktivity v triedach, v areáli školy aj v prírode.

Absolvovanie Letnej školy je hradené z dotácie MŠVVaŠ SR a pre prihlásených žiakov je bezplatné. Zákonný zástupca hradí len stravovanie dieťaťa, a to rovnakou formou ako počas riadneho vyučovania.


 
HB02
HB03
HB4NP02
HB4NP09
HB4NP10
Historia1
Historia2
ihrisko

Základná škola Jozefa Horáka začala písať svoju históriu otvorením školského roka 1961/1962, ktoré sa uskutočnilo 1.9.1961. Začiatok vyučovania však bol posunutý na 7.9.1961, kedy sa stretol učiteľský zbor pozostávajúci z 21 členov, 2 vychovávateliek ŠD a 6 prevádzkových pracovníkov s 510 žiakmi.

Priestory školskej jedálne a telocvične sa dokončili až v školskom roku 1962/63. Už v čase dokončenia tejto budovy sa vedelo, že priestory sú nedostačujúce. V roku 1987 pribudla k školskému objektu prístavba s 8 triedami. V tom istom roku získala základná škola čestný názov Základná škola Jozefa Horáka - spisovateľ Jozef Horák pôsobil na škole ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry od roku 1964 až do odchodu do dôchodku v roku 1967.

Súčasná základná škola je po komplexnej rekonštrukcii a v odborných učebniach poskytovala a poskytuje vzdelanie a výchovu už celým generáciám. Je potešiteľné, že bývalí žiaci prichádzajú už ako rodičia detí a vedú ich do školy, ktorá im prirástla k srdcu.                                                                                                  

Edupage               Interaktívne testovanie          E-testovanie

Učitelia                             Alf pre učiteľov                                 Učitelia

Žiaci                                 Alf pre žiakov                                    Žiaci

Rozvrhy

Známky


IT Akademia