Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina 
HB02
HB03
HB4NP02
HB4NP09
HB4NP10
Historia1
Historia2
ihrisko

Základná škola Jozefa Horáka začala písať svoju históriu otvorením školského roka 1961/1962, ktoré sa uskutočnilo 1.9.1961. Začiatok vyučovania však bol posunutý na 7.9.1961, kedy sa stretol učiteľský zbor pozostávajúci z 21 členov, 2 vychovávateliek ŠD a 6 prevádzkových pracovníkov s 510 žiakmi.

Priestory školskej jedálne a telocvične sa dokončili až v školskom roku 1962/63. Už v čase dokončenia tejto budovy sa vedelo, že priestory sú nedostačujúce. V roku 1987 pribudla k školskému objektu prístavba s 8 triedami. V tom istom roku získala základná škola čestný názov Základná škola Jozefa Horáka - spisovateľ Jozef Horák pôsobil na škole ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry od roku 1964 až do odchodu do dôchodku v roku 1967.

Súčasná základná škola je po komplexnej rekonštrukcii a v odborných učebniach poskytovala a poskytuje vzdelanie a výchovu už celým generáciám. Je potešiteľné, že bývalí žiaci prichádzajú už ako rodičia detí a vedú ich do školy, ktorá im prirástla k srdcu.                                                                                                  

Edupage               Interaktívne testovanie          E-testovanie

Učitelia                             Alf pre učiteľov                                 Učitelia

Žiaci                                 Alf pre žiakov                                    Žiaci

Rozvrhy

Známky


IT Akademia