Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 16.07.2019
Drahomír


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Výška stravnej jednotky pre žiakov, zamestnancov školy a cudzích stravníkov od 20.8.2015

I. stupeň (1. - 4. ročník) 1.29 €(náklady na potraviny)
    Hmotná núdza 0.29 €(náklady na potraviny)
    Desiata 0.50 €(náklady na potraviny)
II. stupeň (5. - 9. ročník) 1.36 €(náklady na potraviny)
    Hmotná núdza 0.36 €(náklady na potraviny)
    Desiata 0.50 €(náklady na potraviny)
 
Zamestnanci 0.93 € 
  Zamestávateľ 1.39 € 
  Sociálny fond 0.20 € 
---------
2.52 €
 
Cudzí stravníci 1.26 €(náklady na potraviny)
1.26 €(réžia)
---------
2.52 € 

Bankové údaje:

  Číslo účtu:             Sk61 5600 0000 0014 2105 5004
  Variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka


V Banskej Štiavnici, 20.8.2015

       Magdaléna Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne