Partneri a inštitúcie

     

Dnes je streda, 21.10.2020
Uršula


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Výška stravnej jednotky pre žiakov, zamestnancov školy a cudzích stravníkov od 1.9.2019

I. stupeň (1. - 4. ročník) 0.21 €(náklady na potraviny)
    Desiata 0.52 €(náklady na potraviny)
II. stupeň (5. - 9. ročník) 0.30 €(náklady na potraviny)
    Desiata 0.56 €(náklady na potraviny)
 
Zamestnanci 1.11 € 
  Zamestávateľ 1.60 € 
  Sociálny fond 0.20 € 
---------
2.91 €
 
Cudzí stravníci 1.41 €(náklady na potraviny)
1.50 €(réžia)
---------
2.91 € 

Bankové údaje:

  Číslo účtu:             Sk61 5600 0000 0014 2105 5004
  Variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka


V Banskej Štiavnici, 1.9.2019

       Magdaléna Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne