Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


Rada školy

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Miroslava DOBROVIČOVÁ
Mgr. Martina PROKAJOVÁ


 Zástupca ostatných zamestnancov:

Mgr. Miroslava LAKOŠTÍKOVÁ (predsedkyňa)


 Zástupcovia rodičov:

Ing. Zuzana MOJIČKOVÁ
Valéria ZÁBUDLÁ
Ing. Barbora FRENOVÁ
Katarína HRNČIAROVÁ


Zástupcovia zriaďovateľa:

Miroslava MAJERSKÁ
Ing. Mgr. Ján KRÁTKY (podpredseda)
Mgr. Mikuláš PÁL
RNDr. Pavel BAČÍK


Štatút