Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 24.05.2019
Ela


Rada školy

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Miroslava DOBROVIČOVÁ
Mgr. Martina PROKAJOVÁ (podpredsedkyňa)


 Zástupca ostatných zamestnancov:

Ing. Miroslav INGLOT (predseda)


 Zástupcovia rodičov:

Mgr. Slávka KNOPPOVÁ
Martina LUPTÁKOVÁ
Ing. Martina MOJŽIŠOVÁ
Mgr. Adriana VANČOVÁ


Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Mikuláš PÁL
Ing. Ján ČAMAJ
Ing. Marián ZIMMERMANN
RNDr. Pavol BAČÍK