Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


Prístup k informáciám

Žiadateľ o sprístupnenie informácií

Na prístup k informáciám, ktoré má Základná škola Jozefa Horáka k dispozícii má každý a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu pre ktorý sa informácia požaduje.


Povinná osoba

Základná škola Jozefa Horáka je podľa §2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.


Profil verejného obstarávateľa:

Základná škola Jozefa Horáka je v podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Zadávanie zákazok s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstrávaní v znení neskorších zmien a doplnkov upravuje:

Vnútorný predpis primátorky mesta Banská Štiavnica o postupe verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou.

Vnútorný predpis je platný pre všetky organizačné útvary Mesta Banská Štiavnica, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľslkej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Základná škola Jozefa Horáka
Ulica Pavla Dobšinského č. 17
969 22 Banská Štiavnica
Zastúpená: Mgr. Jánom Maruniakom, riaditeľom školy
Tel. číslo: 045 290 9031
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Banská Štiavnica
IBAN: SK1356000000001421058002

IČO:    35991496
DIČO: 2021520061