Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


Školské stravovanie

SJ02
SJ03
SJ04
SJ07
SJ08
SJ09
SJ11
SJ13

Výživa detí nie je len zmenšená porcia dospelého človeka, ale má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektovať. Aby sa dieťa zdravo vyvíjalo, musí byť strava energeticky vyvážená a musí obsahovať všetky potrebné živiny a o to sa naše zariadenie školského stravovania snaží a tak isto aby boli zachované všetky kritéria v oblasti stravovania a požiadaviek na zabezpečenie zdravej výživy detí. Záväzné sú pre nás MSN a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie 2011- aktualizácia princípov a aplikácií s účinnosťou od 1.9.2013.

Pri príprave jedál a nápojov používame na výrobu jedál a nápojov čerstvé suroviny a potravinové komodity najvyššej kvality s možnosťou využitia alternatívnych potravinových komodít z dôvodu personálnej a technologickej náročnosti a preukázateľných finančných úspor. Ďalej zohľadňujeme sezónnosť surovín a preferujeme potravinárske produkty regionálnych výrobcov, pričom zachovávame vlastnosti potravín. V rámci 5 stravovacích dní v jedno smennom stravovaní jedálny lístok obsahuje dve hlavné jedlá s mäsovým pokrmom, jedno hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom- znížená dávka mäsa, dva odľahčené jedlá t. j jeden múčny pokrm a jeden zeleninový laktovegetariánsky. Súčasťou jedla sú rôzne zeleninové šaláty, zeleninové oblohy, kompóty, ovocie. Možnosť výberu jedla. Žiakom poskytujme mliečne desiaty.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom, zamestnancom školy a iným cudzím stravníkom. Máme zriadenú samostatnú malú jedáleň, kde sa môžu stravovať cudzí stravníci,ale môžu si obed vziať aj do obedára.

Naše zariadenie školského stravovania využíva systém automatického objednávania stravy. Súčasťou tohto elektronického systému je aj evidencia stravníkov, terminály pre objednávanie a výdaj stravy, identifikačná karta - čip. Možnosť platby - hotovosť aj elektronicky. Úhrada stravy sa vykonáva vždy vopred t. j do konca kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac, alebo prvý deň v mesiaci do ôsmej hodiny ráno. Odhlásiť sa možno deň dopredu, alebo bežný deň do ôsmej hodiny ráno a to osobne, alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne.