Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


Školská knižnica

Kniznica6
Kniznica7
Kniznica_01_a
Kniznica_02_a
Kniznica_03_a
Kniznica_04_a
Kniznica_05_a
kniznica_2019
kniznica_2019_a
kniznica_2019_b
kniznica_2019_c
kniznica_2019_d
kniznica_2019_e
Kniznica_A_01
Kniznica_A_02
Kniznica_A_03
Kniznica_A_04
Kniznica_A_05
Kniznica_A_06
Kniznica_A_07
Kniznica_A_08
Kniznica_A_09


Počiatky školskej knižnice siahajú do pôsobenia prvého riaditeľa školy pána Štefana Mojžiša. Knižnica prešla z provizórnych podmienok, kedy bola súčasťou Pamätnej izby Jozefa Horáka na prízemí budovy, na druhé nadzemné poschodie. Dnešná lokalizácia a rozloženie inventára sú aktuálne od zásadnej rekonštrukcie a nadstavby budovy školy v rokoch 2009/2010. Vtedy sa podarilo oddeliť školskú knižnicu od Pamätnej izby Jozefa Horáka. V súčasnosti sú umiestnené vedľa seba, aby sa vzájomne dopĺňali. Každoročne navštevujú Pamätnú izbu nielen naši žiaci, ale aj žiaci z iných škôl, aby sa oboznámili s dielom Jozefa Horáka.

V školskej knižnici majú žiaci k dispozícii tri osobné počítače s internetom, ktoré im slúžia pri štúdiu, hľadaní rôznych informácií a vypracovávaní projektov. Knižničná agenda, registrácia používateľov a výpožičiek sa robí v knižnično – informačnom systéme Clavius.

Čitateľmi a používateľmi knižnice sú naši žiaci a zamestnanci školy. Knihy si môžu čítať prezenčne, čiže v priestore knižnice, alebo absenčne, kedy si ich môžu vypožičať domov. Vedenie školy sa snaží každoročne dopĺňať a obnovovať knižničný fond kúpou kníh alebo získaním knižných darov. V roku 2007 sme v projekte Revitalizácie školských knižníc pod patronátom Ministerstva školstva SR získali knihy a technológie za 90 000 korún. Ďalšia akvizícia sa uskutočnila pri osobnej návšteve ministra školstva SR.

Každoročne sa knižnica zapája do rôznych projektov. Najvýznamnejšie z nich sú Medzinárodný deň školských knižníc a Medzinárodný mesiac školských knižníc (zhotovovanie záložiek do kníh, spolupráca s partnerskou školou v Moravskej Třebovej). Oba projekty sú pod patronátom Ministerstva školstva a prebiehajú v mesiaci október. Detský čitateľský maratón sa pravidelne uskutočňuje v máji pod patronátom Linky detskej istoty. Čarovná noc s knihou v knižnici prebieha s výraznou pomocou triednych učiteliek a pani učiteľky Zorvanovej a je určená predovšetkým pre piate ročníky. Nemôžeme zabudnúť ani na mesiac marec, kedy sa koná predajná výstavka kníh v spolupráci s kníhkupectvom Knihy – Darčeky.

V roku 2017 začala spolupráca s vydavateľstvom Slovart, ktoré sa podieľa na organizácii knižného workshopu, burzy kníh a autorských čítaní so známymi slovenskými spisovateľmi pre deti a mládež. Kontakt nadviazala a garantom spolupráce z našej strany je pani učiteľka Veronika Inglotová.

Na záver spomenieme naše najväčšie lákadlá, sú nimi Encyklopédie vydavateľstva Ikar, lexikóny maliarstva, Ottova všeobecná encyklopédia, Kronika ľudstva, encyklopédia Svet, Lexikón slovenských miest a obcí a ďalšie cenné zdroje informácií. Knihy sú zoradené podľa odborov a beletristické diela podľa abecedy mien autorov.