Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 11.08.2020
Zuzana


Základná škola Jozefa Horáka opäť úspešná!

Základná škola Jozefa Horáka v júni 2020 reagovala na výzvu ministerstva školstva na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy. Úspešným projektom sme získali finančné prostriedky na organizovanie 5 turnusov Letnej školy.

Letná škola bude otvorená pre žiakov I. aj II. stupňa. Absolvuje ju cca 90 prihlásených žiakov, vždy od pondelka do piatka v termínoch: od 10. a od 17. augusta pod vedením učiteľov: Mgr. Martina Prokajová, Mgr. Lucia Gregáňová, PaedDr. Róbert Petro, Mgr. Patrícia Zorvanová a Mgr. Adriana Balážová.

Formou Letnej školy ponúkame našim žiakom počas leta zmysluplné využitie voľného času s výchovno – vzdelávacou náplňou. Vzdelávanie bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Deti zažijú pestré vzdelávacie aktivity v triedach, v areáli školy aj v prírode.

Absolvovanie Letnej školy je hradené z dotácie MŠVVaŠ SR a pre prihlásených žiakov je bezplatné. Zákonný zástupca hradí len stravovanie dieťaťa, a to rovnakou formou ako počas riadneho vyučovania.

Výchovný poradca

Mgr. Ivona Janovská

Telefón: 045 290 9030 (po spojení ústredne voliť klapku 5)

Dokumenty:


Plán práce


Harmonogram termínov prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu