Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 11.08.2020
Zuzana


Základná škola Jozefa Horáka opäť úspešná!

Základná škola Jozefa Horáka v júni 2020 reagovala na výzvu ministerstva školstva na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy. Úspešným projektom sme získali finančné prostriedky na organizovanie 5 turnusov Letnej školy.

Letná škola bude otvorená pre žiakov I. aj II. stupňa. Absolvuje ju cca 90 prihlásených žiakov, vždy od pondelka do piatka v termínoch: od 10. a od 17. augusta pod vedením učiteľov: Mgr. Martina Prokajová, Mgr. Lucia Gregáňová, PaedDr. Róbert Petro, Mgr. Patrícia Zorvanová a Mgr. Adriana Balážová.

Formou Letnej školy ponúkame našim žiakom počas leta zmysluplné využitie voľného času s výchovno – vzdelávacou náplňou. Vzdelávanie bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Deti zažijú pestré vzdelávacie aktivity v triedach, v areáli školy aj v prírode.

Absolvovanie Letnej školy je hradené z dotácie MŠVVaŠ SR a pre prihlásených žiakov je bezplatné. Zákonný zástupca hradí len stravovanie dieťaťa, a to rovnakou formou ako počas riadneho vyučovania.

Občianske združenie

Správna rada OZ Rodičia a priatelia ZŠ Jozefa Horáka

1.A - M. Helej
1.B - B. Frenová
1.C - M. Kašiarová
2.A - D. Celderová
2.B - R. Hilbert
3.A - D. Liptáková
3.B - D. Haraba
3.C - I. Totkovičová
4.A - A. Krčmáriková
4.B - S. Knoppová
5.A - O. Lakoštík
5.B - L. Koledová
5.C - p. Vančová
6.A - K. Bernátová
6.B - M. Smutná
7.A - I. Sekáčová
7.B - A. Vančová
7.C - R. Anguš
8.A - K. Hrušovská
8.B - S. Balžanková
8.C - K. Jakubíková
9.A - A. Zorvanová
9.B - p. Buštorová
        I. Petáková - hospodár


Dozorná rada OZ Rodičia a priatelia ZŠ Jozefa Horáka

Adriana Balážová
Katarína Maruniaková Lužinová
Oľga Švenková
Andrea Prefertusová
Lucia Potančoková