Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 07.12.2023
Ambróz


Občianske združenie

Správna rada OZ Rodičia a priatelia ZŠ Jozefa Horáka

1.A - M. Helej
1.B - B. Frenová
1.C - M. Kašiarová
2.A - D. Celderová
2.B - R. Hilbert
3.A - D. Liptáková
3.B - D. Haraba
3.C - I. Totkovičová
4.A - A. Krčmáriková
4.B - S. Knoppová
5.A - O. Lakoštík
5.B - L. Koledová
5.C - p. Vančová
6.A - K. Bernátová
6.B - M. Smutná
7.A - I. Sekáčová
7.B - A. Vančová
7.C - R. Anguš
8.A - K. Hrušovská
8.B - S. Balžanková
8.C - K. Jakubíková
9.A - A. Zorvanová
9.B - p. Buštorová
        I. Petáková - hospodár


Dozorná rada OZ Rodičia a priatelia ZŠ Jozefa Horáka

Adriana Balážová
Katarína Maruniaková Lužinová
Oľga Švenková
Andrea Prefertusová
Lucia Potančoková