Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


Evidencia zmlúv


Nákladové strediská:

  • 104 ZŠ -Základná škola
  • 204 ŠKD - Školský klub detí
  • 804 ZŠS - Zariadenie školského stravovania

Rok: 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rok: 2018, strana 1 z 3

[1] 2 3 > >>
Rok Číslo Nákl. str. Názov Platnosť od Platnosť do
2018Z201822850_Z104 ZŠnákup skladacích postelí cez elektronické trhovisko25.05.201811.06.2018Detaily
2018047/181/2018804 ZŠSZmluva za účelom dodávky tovaru a služieb do zariadenia školského stravovania20.03.201831.12.2020Detaily
2018A/2018/00692/9804 ZŠSzmluva za účelom nákupu tovaru pre zariadenie školského stravovania31.08.201831.12.2019Detaily
2018030/18804 ZŠSzmluva za účelom nákupu potravín pre zariadenie školského stravovania15.01.201831.12.2020Detaily
2018218815804 ZŠSZmluva o dodávke tovaru do zariadenia školského stravovania17.05.201811.04.2021Detaily
2018394/ITA/2018104 ZŠZmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu pre projekt IT Akadémia10.12.201831.10.2025Detaily
2018Dodatok č. 3 104 ZŠDodatkom sa upravuje výška úhrady za predmet nájmu podľa skutočne odučených hodín vo vzdelávacej činnosti za obdobie september - december 2018.14.12.201831.12.2018Detaily
2018A/2018/00354104 ZŠZmluva na pobyt v škole v prírode od 28.04.2019 do 03.05.201927.11.201803.05.2019Detaily
2018KZ2018/BS020804 ZŠSzmluva za účelom nákupu potravín pre zariadenie školského stravovania01.09.201830.06.2020Detaily
2018201804791104 ZŠZmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - mandátny certifikát05.06.201805.06.2019Detaily
2018A/2018/00692/5804 ZŠSzmluva za účelom dodávky potravín pre zariadenie školského stravovania26.02.201831.12.2020Detaily
2018Dodatok č.1104 ZŠTýmto dodatkom sa upravuje cena za službu dohodnutá v Článku II. predmet zmluvy, bod 126.04.2018Detaily
2018A/2018/000585104 ZŠčinnosť projektového a finančného manažéra pri implementácii projektu "Podpora vzdelávania žiakov so ŠVVP v Základnej škole Jozefa Horáka"05.10.2018Detaily
2018A/2018/000296104 ZŠZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom18.05.2018Detaily
2018R_93/2018104 ZŠZmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovnaní osobných údajov19.06.2018Detaily