Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


Evidencia zmlúv


Nákladové strediská:

  • 104 ZŠ -Základná škola
  • 204 ŠKD - Školský klub detí
  • 804 ZŠS - Zariadenie školského stravovania

Rok: 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rok: 2014, strana 1 z 2

[1] 2 > >>
Rok Číslo Nákl. str. Názov Platnosť od Platnosť do
20142104 ZŠDodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku19.03.201430.09.2014Detaily
20141/2014104 ZŠdodávka a montáž AL presklenia13.12.201422.01.2014Detaily
201403/2014104 ZŠúčelom nájmu je dočasné užívanie nehnuteľnosti priestorov základnej školy na krúžkovú činnosť01.04.201430.06.2014Detaily
2014012014Daishin104 ZŠnájomná zmluva o dočasnom užívaní nehnuteľnosti01.02.201405.05.2014Detaily
201401104 ZŠSpráva o zákazke - Tlač publikácií vrátane grafického spracovania07.01.201407.01.2014Detaily
2014052014804 ZŠSzmluva o poskytovaní ovocia, zeleniny a ovocných štiav pre žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni01.09.201430.06.2015Detaily
20141/313072001104 ZŠDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí vzdelávacích služieb č.31307200120.02.201431.05.2014Detaily
20140-13/0112104 ZŠTýmto Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy "podrobná špecifikácia predmetu zmluvy - časť IKT" v položke projektu č. 2.2.11 "Vizualizér" z dôvodu ukončenia výrobyDetaily
201452101921104 ZŠzmluva o prenájme, servise a údržbe kopírovacieho stroja Minolta, ako aj dodávku papiera11.12.201411.12.2019Detaily
2014012014204 ŠKDzmluva o poskytnutí vecného daruDetaily
201434182014104 ZŠZmluva o výpožičke majetku v rámci projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"24.06.2014Detaily
201405/2014104 ZŠnájomná zmluva za účelom dočasného prenájmu priestorov08.11.201408.11.2014Detaily
20141/5/2014104 ZŠDohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu pre deti pod názvom: "Nech sa nám netúlajú"23.05.201423.05.2015Detaily
2014725/2014104 ZŠZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu12.06.201412.06.2015Detaily
201404/2014104 ZŠnájomná zmluva za dočasné užívanie športového areálu a telocvične01.10.201431.07.2015Detaily