Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


Evidencia zmlúv


Nákladové strediská:

  • 104 ZŠ -Základná škola
  • 204 ŠKD - Školský klub detí
  • 804 ZŠS - Zariadenie školského stravovania

Rok: 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rok: 2016, strana 1 z 3

[1] 2 3 > >>
Rok Číslo Nákl. str. Názov Platnosť od Platnosť do
2016158/16804 ZŠSZmluva uzavretá za účelom nákupu potravín pre zariadenie školského stravovania31.08.201631.12.2017Detaily
201601/2016104 ZŠnájomná zmluva za účelom nájmu priestorov základnej školy na krúžkovú činnosť02.01.201631.03.2016Detaily
201603/2016104 ZŠnájom za úžívanie priestorov základnej školy na krúžkovú činnosť02.09.201630.06.2017Detaily
2016Dodatok c.1104 ZŠúprava výšky úhrady za predmet nájmu02.09.201631.12.2016Detaily
201602/2016104 ZŠzmluva o zabezpečení ubytovania a stravovania žiakov na lyžiarsky výcvik v školskom roku 2016/201731.10.201624.02.2017Detaily
2016012016104 ZŠZmluva o zabezpečení ubytovania a stravovania na lyžiarsky výcvik pre žiakov školy15.01.201618.01.2016Detaily
2016201611104 ZŠOpravená zmluva s upraveným počtom detí o obstaraní školy v prírode25.04.201625.04.2016Detaily
2016Z201621872_Z104 ZŠnákup kancelárskeho papiera - zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko25.08.201612.09.2016Detaily
20162412016104 ZŠZmluva o dielo - zhotovenie výťahu spojené s montážou, skúškou, certifikátom o zhode15.03.201630.06.2016Detaily
20167/2016804 ZŠSDodávka výsekového mäsa a mäsových výrobkov.01.11.201631.12.2017Detaily
201604/2016804 ZŠSZmluva uzavretá za účelom nákupu potravín pre zariadenie školského stravovania05.09.201631.12.2017Detaily
201601/2016804 ZŠSzmluva uzavretá za účelom nákupu potravín pre zariadenie školského stravovania13.09.201630.06.2017Detaily
20162017104 ZŠZmluva o poskytnutí služieb - Škola v prírode01.12.201628.04.2017Detaily
2016Z201643863_Z104 ZŠnákup čistiacich potrieb - zákazka realizovaná cez EKS05.12.201620.12.2016Detaily
2016201612338Z104 ZŠKúpna zmluva za účelom nákupu čistiacich prostriedkov. Zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko.24.05.201606.06.2016Detaily