Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


Evidencia zmlúv


Nákladové strediská:

  • 104 ZŠ -Základná škola
  • 204 ŠKD - Školský klub detí
  • 804 ZŠS - Zariadenie školského stravovania

Rok: 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rok: všetky, strana 2 z 26

<< < 1 [2] 3 4 5 > >>
Rok Číslo Nákl. str. Názov Platnosť od Platnosť do
20096218127104 ZŠDodávka EE pre ZŠ Jozefa HorákaDetaily
201106/2011/KO804 ZŠSPredaj kŕmneho odpadu zo ZSS05.09.2011Detaily
201104/2011/Ko804 ZŠSPredajná zmluva na kŕmny odpad zo ZSS05.09.2011Detaily
201103/2011/KO804 ZŠSPredajná zmluva na kŕmny odpad zo ZSS05.09.2011Detaily
2011713087/dod104 ZŠNa základe potreby školy boli doplnené ďalšie rohožeDetaily
201109/2011/KO804 ZŠSPredaj kŕmneho odpadu zo ZSS01.12.201130.06.2012Detaily
201102/2011/KO804 ZŠSZmluva na odkúpenie kŕmneho odpadu zo ZSS10.01.2011Detaily
201108/2011/KO804 ZŠSPredajná zmluva na kŕmny odpad zo ZSS05.09.201130.06.2012Detaily
201107/2011/Ko804 ZŠSPredaj kŕmneho odpadu zo ZSS05.09.201103.06.2012Detaily
2011042/011104 ZŠTýmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 28.11.2008 vrátane jej dodatkov a príloh(dalel zmluva)tak, že povodne ustanovenia zmluvy a príloh sa menia podľa dodatku.Detaily
20119100095509804 ZŠSZmluvne strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt Vyhodne 12 Detaily
201105/2011/Ko804 ZŠSPredajná zmluva na kŕmny odpad zo ZSS05.09.2011Detaily
201101/2011/KO804 ZŠSKúpna zmluva na odeber kŕmneho odpadu zo ZSS10.01.201121.12.2011Detaily
201103/2011104 ZŠZmluva o dodávke ZP pre plynovú kotolňnu ZŠ Jozefa HorákaDetaily
2011EN202.2011.17447804 ZŠSN na základepotreby oddeliť energie pre orig. kompetencie a z dôvodu preťaženodti centrálneho merania zabezpečujeme dodávku pre dve samostatné odberné miesta. Naviac sme oddelili orig. kompetencie a prenesené kompetencie.Detaily