Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


Filter
 • Literárna súťaž Horákova Štiavnica 2019/2020

  Základná škola Jozefa HorákaBanskej Štiavnici vyhlasuje XXVI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre mladých spisovateľov Horákova Štiavnica 2019/2020. Súťažné práce môžu žiaci základných škôl z celého Slovenska posielať do nasledujúcich súťažných kategórií:

 • Zatvorenie školskej knižnice (október)

  V dňoch od 14.10. do 16.10.2019 bude školská knižnica zatvorená z dôvodu realizovania výmenného pobytu Erasmus+ a aktivít spojených s týmto programom. Za pochopenie ďakujem.

 • Hravé knižné dejiny 2018

  Milí žiaci,

  mesiac október je tento rok venovaný aj 100. výročiu vzniku Česko-Slovenska. Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili dve hravé aktivity, ktoré úspešným riešiteľom prinesú výhru v podobe pekných vecných cien.

 • Hravé knižné dejiny 2018 - vyhodnotenie

  Medzinárodný deň knižníc sa tento rok niesol v duchu 100. výročia vzniku prvej Česko-slovenskej republiky, preto počas mesiaca október prebiehali na našej škole malé hravé aktivity k pripravovanému podujatiu s názvom „Hravé knižné dejiny“, ktoré sa uskutočnilo 22. októbra od 8:30.

 • Jesenné prázdniny 2019

  Začiatok: 30.októbra 2019 (streda)

   Koniec:31.októbra 2019 (štvrtok)

  Začiatok vyučovania:4. novembra 2019 (pondelok)

 • Deň jablka 2019

  ZŠ J. Horáka si už tradične v októbri pripomína Deň jablka.

 • Horákova Štiavnica 2019/2020

  Základná škola Jozefa HorákaBanskej Štiavnici vyhlasuje XXVI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre mladých spisovateľov Horákova Štiavnica 2019/2020. Súťažné práce môžu žiaci základných škôl z celého Slovenska posielať do nasledujúcich súťažných kategórií:

 • Testovanie 5–2019

  Dňa 20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5–2019 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

 • Famózni bežci

  Neskutočným úspechom žiakov našej školy sa vyznačovali krajské majstrovstvá v cezpoľnom behu, ktoré sa konali 8.10. v Žiari nad Hronom.

 • Október – mesiac úcty k starším 2018

  Žiaci 5. ročníkov si každý rok v mesiaci október pripravujú pre obyvateľov domu seniorov „Vitalita“Banskom Studenci krátke predstavenie spojené s príjemným posedením a besiedkou. Tento raz sa so seniormi stretli 26. októbra a pripravili si pre nich zábavný program, ktorý pozostával nielen z básničiek či pesničiek, ale aj tvorivých aktivít a jedného drobného prekvapenia.

 • Halloween v škole

  Dňa 24. októbra 2017 sa v našej škole konala akcia s názvom „ Halloween“. Mohli by sme ju nazvať aj sviatkom všetkých tekvičiek a strašidiel.

 • Mesiac úcty k starším v Banskom Studenci

  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme so žiakmi piatych ročníkov pripravili pestrý program a v pondelok 23. októbra sme piesňami, tancom, scénkami, hovoreným slovom a drobným darčekom potešili seniorov v Banskom Studenci.

 • Čitateľský klub

  Spolupráca školskej knižnice našej školy s vydavateľstvom Slovart.

 • Žiačky s medailou

  Žiačky ZŠ Jozefa Horáka vybojovali tretie miesto na krajskom kole v cezpoĺnom behu v Žiari nad Hronom.

 • Výtvarný krúžok

  Malí i veľkí šikovníci už vyrobili na výtvarnom krúžku krásne práce – štipcové zvieratká, myšacie záložky, strašidielka, chobotnice či listových panáčikov.

 • Jesenné vychádzky

  Náš turistický krúžok nespí, ale naháňa pekné jesenné dni a kochá sa z krás jesene.

 • Deň jablka 2016

  Deň jablka sme si tento rok pripomenuli v pondelok 17. októbra.

 • Úcta k starším

  Úcta k človeku je tým najvzácnejším vzťahom, ktorý navzájom spája ľudí i celú spoločnosť. Tento vzťah je najkrajším vzťahom človeka k človeku. Nemal by prekvitať len vtedy, keď to „prikazuje“ dátum v kalendári, ale mal by byť prirodzenou súčasťou ľudského bytia. Aby to tak bolo, musíme k tomu cieľavedome viesť deti od útleho veku.

 • Dni športu 2015

  Cyklus športových podujatí pod názvom „Dni športu 2015“ v ZŠ J. Horáka vyvrcholil XVII. ročníkom Memoriálu Ladislava Kristu vo viacboji všestrannosti, ktorého sa zúčastnili 4 ZŠ okresu Banská Štiavnica. Súťažilo sa v 6 kategóriách podľa pravidiel zimného viacboja všestrannosti. Prvé tri miesta v každej kategórii boli ohodnotené diplomom a vecnými cenami. V jednotlivých kategóriách boli úspešní mnohí naši žiaci.

 • Tekvičky 2015

  V pondelok 26. 10. sa na našej škole konal už tradičný sviatok všetkých tekvičiek, masiek a strašidielok.

 • Deň jabĺk 2015

  Sýtymi farbami vymaľované plody jesene, jablká, sú najbežnejším ovocím v našich domácnostiach. Ich rôznorodosť, krásu a prospešnosť pre naše zdravie si každoročne pripomíname na našej škole podujatím Deň jablka. Tentokrát sa v duchu tohto šťavnatého ovocia niesol 21. október.

 • Projekt pravek

  Žiaci 6. ročníkov si v rámci projektu z dejepisu vyskúšali vyrobiť praveké zbrane, náradie, modely, šperky, sošky, či jaskynné kresby pravekých ľudí.

 • Stretnutie učiteľov

  Dňa 07. októbra 2014 sa v Základnej škole Jozefa Horáka konalo okresné stretnutie učiteľov primárneho vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo na podnet PaedDr. Viery Ebert, vedúcej školského úradu v Banskej Štiavnici.

 • Pasovanie prvákov 2011

  Žiaci deviatych ročníkov si aj tento školský rok pripravili pekný program, aby privítali nové tváre našej školy – prváčikov.

 • Leto a či jeseň

  Dátum 2.10.2011 hovorí jasne o tom, že je tu jeseň, ale teplomer ukazoval leto.

 • Veľký deň v 1.B

  Dňa 13.10. bol náš veľký deň. Mohli sme ukázať rodičom, čo sme sa naučili v prvej triede, ale aj  ich  vyskúšať, ako im ide práca s interaktívnou tabuľou, ktorú my už hravo ovládame.

 • Turistický výlet 3.C

  V sobotu 15. októbra sme si užili nádherný deň. Ráno sme sa stretli pred Billou a minibus nás odviezol na Štefultov. Ďalej sme pokračovali lesnou cestou pešibusom až na Počúvadlianske jazero. Cesta bola zábavná, zaujímavá a únavu, ktorá sem-tam niektorých prepadávala sme úspešne zaháňali. Navštívili sme zvieratká v mini ZOO, priniesli sme im pochúťky, ktoré všetky s veľkým záujmom a chuťou schrúmali.

 • Jesenná olympiáda v ŠKD

  Jesenné slniečko sa milo usmievalo na deti zo školského klubu v ZŠ Jozefa Horáka dňa 19.10.2011.

 • Beseda s detskou lekárkou

  V utorok 25. októbra prijala naše pozvanie na besedu banskoštiavnická detská lekárka MUDr. Kubinská. V popoludňajších hodinách sa v konferenčnej miestnosti našej školy stretli žiaci štvrtého ročníka na besede s milou a stále usmiatou pani doktorkou.

 • Otvorené hodiny v IV.A

  Aj v tomto školskom roku mali rodičia možnosť byť priamymi účastníkmi vzdelávacieho procesu.

 • Deň jablka 2011

  Každoročne si aj v našej škole pripomenieme medzinárodný Deň jablka.

 • Návšteva z Moravskej Třebovej

  Existujú rôzne druhy priateľstva: nielen medzi ľuďmi, ale dokonca aj medzi školami, mestami i celými národmi. Dôkazom toho bola i návšteva z Moravskej Třebovej, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21.9. až 24.9.2011.

   

 • Jeseň na školskom pozemku

  Jeseň je pre žiakov a učiteľov obdobím nástupu do školy. Pre žiakov našej školy je to však i čas, keď ich usilovná práca na školskom pozemku prináša zaslúženú odmenu.

 • Školské partnerstvá

  Naša škola získala grant vo výške 21 000 eur na realizáciu nového projektu v rámci Programu celoživotného vzdelávania SAAIC.

 • Rekonštrukcia školského dvora

  Naša škola už vyše 50 rokov zabezpečuje vzdelanie a výchovu niekoľkým generáciám žiakov. Počas tohto dlhého obdobia prešli budovy i celý areál mnohými zmenami, a tak ako sa čas podpisuje na tvárach ľudí, podpísal sa i na týchto priestoroch.

 • Deň jablka 2013

  Sladké, voňavé, šťavnaté… Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Na našej škole venujeme tomuto ovociu mimoriadnu pozornosť v októbri.

 • Dni športu 2013

  Cyklus športových podujatí pod názvom „Dni športu 2013“ v ZŠ J. Horáka vyvrcholil XV. ročníkom Memoriálu Ladislava Kristu vo viacboji všestrannosti, ktorého sa zúčastnilo 5 ZŠ okresu Banská Štiavnica.

 • Deň otvorených dverí v 1.A

  Deň 22.10.2013 bol v našej triede rovnaký, ale zároveň aj trošku iný. Prišli sa na nás pozrieť naši rodičia.

 • Turistika

  Babie leto je v plnom prúde, slniečko svieti a turistické nohy doma neposedia.

 • Nezabúdame

  Pamiatka zosnulých je sviatok, počas ktorého kroky nás všetkých smerujú na hroby našich blízkych.

 • Rodičia a starí rodičia v IV.A triede

  15.10.2013 sa ráno otvorili dvere našej triedy a dovnútra vstúpili nielen žiaci, ktorí tam chodia každý pracovný deň, ale aj ich rodičia a starí rodičia.

 • Šarkany vo vetre

  Október je od nepamäti mesiacom športu, preto sme my „tretiaci“ spojili príjemné s užitočným.