Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 23.01.2020
Miloš


Hravé knižné dejiny 2018 - vyhodnotenie

Medzinárodný deň knižníc sa tento rok niesol v duchu 100. výročia vzniku prvej Česko-slovenskej republiky, preto počas mesiaca október prebiehali na našej škole malé hravé aktivity k pripravovanému podujatiu s názvom „Hravé knižné dejiny“, ktoré sa uskutočnilo 22. októbra od 8:30.

Pre našich žiakov sme si  teda pripravili hneď niekoľko súťažných úloh (a to či už v podobe krátkych kvízov na hodinách dejepisu, náučných videí z produkcie RTVS „HiSTORY - Narodenie Ľudovíta Štúra a vznik ČSR“ či Déčko Česká televize „Vznik Československa, ep. 95 a 96“ , online hier...), do ktorých sa mohli priebežne zapájať a súťažiť o hodnotné vecné ceny. Tie do našej školskej akcie venovali vydavateľstvá Comics CentrumSlovart a obchod pre každodenných hrdinov – Nekonečno. My im veľmi pekne ďakujeme za podporu a krásne ceny, ktoré potešili nejedného žiaka.

Celé podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Žiaci pedagógom opäť ukázali, že sú tímoví hráči, chcú sa učiť, vedia si veľa vecí ihneď zapamätať, len im je ich potrebné podať hravou a hlavne zaujímavou formou, na ktorú mnoho ráz neostáva na klasickom vyučovaní veľa času. Pedagógovia zase ukázali svojim žiakom, že aj hodina dejepisu vie byť pútavá a plná rôznych emócií, ktoré so sebou naše dejiny prinášajú. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, výhercom srdečne gratulujeme a vás, milí čitatelia, pozývame do galérie.