Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


Filter
 • Klub mladých čitateľov opäť zabojoval

  Deti navštevujúce záujmový krúžok "Klub mladých čitateľov" sa v mesiaci november zapojili do výtvarnej súťaže vydavateľstva Slovart, ktorá sa niesla v duchu miesta, na ktorom najradšej čítajú.

 • Vianočná burza 2019

  Aj tento rok sme si na našej škole mohli vyberať naozaj zo širokej ponuky rôznych výrobkov viažúcich sa k obdobiu Vianoc.

 • Beseda so športovcom a florbalový turnaj

  V tomto školskom roku sme počas Týždňa boja proti drogámpripravili relácie do školského rozhlasu, ale predovšetkým sme sa venovali športu ako zmysluplnému využívaniu voľného času.

 • Vianočná burza

  Tento štvrtok (20. 12. 2018) patril našej vianočnej burze. Potešiť sme sa mohli všetci. Medovníčky, koláčiky, imelá, anjelici, vianočné vence, pohľadnice, zvončeky, sviece či vianočný punč, áno, toto všetko nechýbalo na dolnej chodbe našej školy.

 • Vianoce voňajú medovníkmi

  Viete, aké sú typické vianočné vône? Áno...... je to vôňa ihličia, vôňa vianočného kapra, vôňa kapustnice a tiež vôňa medovníkovperníkov. Preto sme sa aj my rozhodli „prevoňať“ našu školu v tomto predvianočnom čase vôňami medovníkov.

 • Ilustrujeme Horákove povesti

  11.12. 2018 sa v Základnej škole Jozefa HorákaBanskej Štiavnici uskutočnil ďalší ročník výtvarnej súťaže Ilustrujeme Horákove povesti. Súťaže sa zúčastnili všetky štiavnické základné školy, Základná škola Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní, Základná škola s materskou školou z Banskej BelejMaterská škola Nezábudka.

 • Návšteva učiteľov z Moravskej Třebovej

  ZŠ Jozefa Horáka dlhodobo spolupracuje s 2. ZŠ v Moravskej Třebovej. Uvedené školy sa rozhodli prehĺbiť svoju spoluprácu prostredníctvom programu Erasmus+ vypracovaním projektu s názvom „Spoznajme sa ešte lepšie“ v sekcii zameranej na strategické partnerstvá škôl. V rámci  projektu sa môžu realizovať vzájomné výmenné pobyty učiteľov zamerané na výmenu dobrej praxe.

 • Náboj Junior

  Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

 • Kvíz Ľudské práva a slobody

  Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv. Tento deň bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania.

 • Pasovanie prvákov

  Každý školský rok prijímame medzi seba nových žiakov. Aj tento rok sme prijali vyše päťdesiat prváčikov.

 • Projekt e-Twinning 2017

  V radostnom predvianočnom čase sa žiaci piateho a šiesteho ročníka opäť zapájajú do projektu e-Twinning (pri tejto príležitosti spomíname aj na prvý e-Twinning spred desiatich rokov) a posielajú krásne vianočné pozdravy a listy svojim vrstovníkom do škôl v Chorvátsku, Rumunsku, Poľsku aj vzdialenom Gruzínsku.

 • Ilustrujeme Horákove povesti

  Dňa 5.decembra sa v našej škole konala, ako každý rok o takomto čase, výtvarná súťaž pod názvom: Ilustrujeme Horákove povesti.

 • Mikuláš 2017

  Už je zima, už je čas – Mikuláš k nám prišiel zas!

 • Misia Modrá planéta

  Žiaci IV.A triedy sa zapojili do projektu Misia modrá planéta organizovaný organizáciou Edulab.

 • Deviataci štvrtákom

  Pri príležitosti týždňa boja proti drogám deviataci pripravili pre svojich spolužiakov zo 4.A hodinu športovo - zábavných hier, s cieľom nielen sa zabaviť a zasúťažiť si, ale naučiť mladších spolužiakov zmysluplne tráviť voľný čas.

 • iBobor 2016

  V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

 • Lucie 2016

  13. decembra siedmaci pripomenuli žiakom našej školy zvyky a obyčaje v okolí Vianoc.

 • Sitňan deťom

  Tajomný a čarovný čas Vianoc je sprevádzaný zvykmi a tradíciami.

 • Mikuláš 2016

  Červený plášť, biele fúzy, vrecia plné sladkostí.

 • Mikuláš 2015

  Dobrý strýko Mikuláš zavítal v piatok 4.12.2015 medzi nás!

 • ROBOTICKÁ SÚŤAŽ G-robot

  Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v stavaní a programovaní LEGA. Z množstva súťaží, ktoré na Slovensko prebiehajú, sme si tentokrát vybrali celoslovenskú súťaž organizovanú Gymnáziom Vilama Paulinyho Tótha v Martine G-robot.

 • Vianočná burza 2014

  Ako je na našej škole dobrým predvianočným zvykom, aj tento rok sa konala na našej škole vianočná burza.

 • Lucie na našej škole 2014

  Deň pred sviatkom všetkých stríg a bosoriek – 12. 12. 2014 – žiaci 5. b triedy pripomenuli spolužiakom vianočné zvyky a obyčaje a medzi ne patrí aj vyháňanie zlých duchov na Lucie.

 • Mikuláš 2014

  Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

  každý rok nosievaš do školy dary.

 • Pasovanie prvákov 2014

  Tak, ako každý rok, aj teraz naši prváčikovia čakali na deň D, kedy ich deviataci vovedú do sveta ozajstnej školy a stanú sa „veľkými“ školákmi.

 • Stromčeková slávnosť 2011

  Každý z nás sa teší na Vianoce. Krásnu vianočnú atmosféru sme sa v škole snažili vytvoriť už o niečo skôr. Tradičnú školskú Stromčekovú slávnosť sme tento rok organizovali trošku netradične.

 • Vianočná burza 2011

  Vianočná burza aj tento rok na nás nezabudla a zaklopala na dvere Základnej školy Jozefa Horáka.

 • Majstrovstvá Slovenska vo florbale 2011

  Po úspešnom postupe z okresnej a regionálnej súťaže sa naše staršie žiačky a starší žiaci zúčastnili krajských kôl vo florbale v Nemeckej. Po vlaňajšom úspechu a postupe na Majstrovstvá Slovenska starších žiačok sa to tento rok podarilo starším žiakom, ktorí vyradili veľmi silné družstvá zo športových tried z Banskej Bystrice, a tak si zabezpečili účasť na Majstrovstvách Slovenska EXCEL CUP v Košiciach.
 • First Lego League 2011

  Dňa25. novembra 2011 sa 8 žiakov našej školy prvýkrát zúčastnilo medzinárodnej súťaže FIRST LEGO Leauge.

 • Stromčeková slávnosť 2012

  „Sme len deti, srdce veľké máme a s tým srdcom veľkým, darčeky chystáme. Spievať vám budeme radostne, vesele, koledy, básničky s láskou vám povieme.“

 • Lucie na našej škole

  Žiaci piateho ročníka pripomenuli vianočné a predvianočné zvyky všetkým žiakom našej školy. Nezabudli na zvyky týkajúce sa zdravia, lásky ani bohatstva.

 • Mikuláš v škole

  Aj tento rok navštívil žiakov ZŠ J. Horáka štedrý Mikuláš. Spolu s čertom priniesli deťom 1.-5. ročníka plný batoh sladkostí.

 • Ilustrujeme Horákove povesti 2012

  Dňa 05.12.2012 prebiehal na našej škole 13. ročník okresnej výtvarnej súťaže „ Ilustrujeme Horákove povesti “ pod vedením p. učiteliek S. Bolhovej a D. Siládi.

 • Stromčeková slávnosť

  V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam, medzi troma čiastkami zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme.

 • Objav svoju perlu

  So žiakmi 9.b sme sa zapojili do projektu z náboženskej výchovy „Objav svoju perlu“.