Partneri a inštitúcie

     

Dnes je streda, 20.02.2019
Lívia


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Stravné za február

I. stupeň (1. - 4. ročník) 19 x 1.29 € = 24.51 €
    Hmotná núdza 19 x 0.29 € = 05.51 €
    Desiata 19 x 0.50 € = 09.50 €
II. stupeň (5. - 9. ročník) 19 x 1.36 € = 25.84 €
    Hmotná núdza 19 x 0.36 € = 06.84 €
    Desiata 19 x 0.50 € = 09.50 €
 
Zamestnanci 19 x 0.93 € = 17.67 €
  Zamestávateľ 19 x 1.39 € = 26.41 €
  Sociálny fond 19 x 0.20 € = 03.80 €
---------
47.88 €
 
Cudzí stravníci 19 x 2.52 € = 47.88 €

Úhrada obedov sa vykonáva vopred, najneskôr do 8.oo hod. ráno a to posledné dva týždne v mesiaci. Odhlásiť sa možno 24 hod. vopred, prípadne najneskôr do 8.oo hod. ráno. Obedy sa vydávajú od 11.00 hod. do 13.45 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje ani žiakom ani dospelým stravníkom. Do obedára si môže dieťa odobrať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné obed odhlásiť, nakoľko dieťa nemá nárok na obed, pokiaľ nie je prítomné v škole.

V Banskej Štiavnici, 15.1.2019

           Magda Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne