Partneri a inštitúcie

     

Dnes je sobota, 15.12.2018
Ivica


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Stravné za december

I. stupeň (1. - 4. ročník) 15 x 1.29 € = 19.35 €
    Hmotná núdza 15 x 0.29 € = 04.35 €
    Desiata 15 x 0.50 € = 07.50 €
II. stupeň (5. - 9. ročník) 15 x 1.36 € = 20.40 €
    Hmotná núdza 15 x 0.36 € = 05.40 €
    Desiata 15 x 0.50 € = 07.50 €
 
Zamestnanci 15 x 0.93 € = 13.95 €
  Zamestávateľ 15 x 1.39 € = 20.85 €
  Sociálny fond 15 x 0.20 € = 03.00 €
---------
37.80 €
 
Cudzí stravníci 15 x 2.52 € = 37.80 €

Úhrada obedov sa vykonáva vopred, najneskôr do 8.oo hod. ráno a to posledné dva týždne v mesiaci. Odhlásiť sa možno 24 hod. vopred, prípadne najneskôr do 8.oo hod. ráno. Obedy sa vydávajú od 11.00 hod. do 13.45 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje ani žiakom ani dospelým stravníkom. Do obedára si môže dieťa odobrať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné obed odhlásiť, nakoľko dieťa nemá nárok na obed, pokiaľ nie je prítomné v škole.

V Banskej Štiavnici, 27.11.2018

           Magda Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne