Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


Slovensko

V dňoch 3. – 7. júna sme privítali v Banskej Štiavnici skupinu 38 učiteľov a žiakov z partnerských škôl.
Navštívili nás partneri z Poľska, Rumunska, Bulharska, Francúzska (z dvoch rôznych škôl), Grécka, Turecka a Španielska. Na začiatku rušného týždňa ich privítala pani primátorka Nadežda Babiaková na pôde radnice, a tu mali možnosť vidieť a počuť banícku hymnu a ďalšie banícke piesne, ktoré im s oduševnením zaspievali členovia baníckeho spevokolu. Po prehliadke pamätihodností mesta a výstupu na Kalváriu navštívili naši hostia ZŠ M. Hella na Štiavnických Baniach. Prehliadka školy, karanténnej stanice dravcov a bravúrne predstavenie sokoliarskeho umenia v „réžii“ riaditeľa školy Mgr. Pavla Michala bola pre hostí veľmi atraktívna. Obdivovali aj systém vodných nádrží v okolí mesta.
V nasledujúci deň privítal hostí na pôde školy J. Horáka Mgr. Ján Maruniak. Po privítaní vedením školy i pedagógmi ich čakal pripravený krátky program v podaní žiakov školy i krásnych choreografií tanečníc skupiny Texasky. Žiaci našej školy postupne sprevádzali hostí všetkými časťami školského areálu, ukázali im triedy, špeciálne učebne a ich materiálno-technické vybavenie, jedáleň, telocvičňu, športový areál, vysvetlili všetko, čo návštevníkov zaujímalo. Po obede v školskej jedálni sa partneri – žiaci a niektorí učitelia zúčastnili tvorivých dielní Školy v múzeu v Kammerhofe. Ukázali svoju zručnosť a vyskúšali si niektoré techniky spracovania materiálu. Odchádzali spokojní s vlastnoručne vyrobenými dielami. Ďalší naši hostia mali možnosť vidieť prezentácie o vzdelávacom systéme na Slovensku, o voľnočasových aktivitách našich detí. Všetci partneri si vymenili darčeky a práce svojich žiakov z jednotlivých krajín. Vidieť výmenu najrôznejších darčekov – výrobkov detí siedmich rôznych národov na pôde našej školy bolo zaujímavým zážitkom. Neskoré popoludňajšie hodiny strávili partneri oddychovými aktivitami vo Vyhniach, využijúc prírodné bohatstvo tejto obce – termálnu vodu.
Vo štvrtok hostia mali možnosť vidieť Banské múzeum v prírode, pre všetkých to bola jedinečná príležitosť navštíviť skutočné priestory bane. Popoludnie strávili v Banskej Bystrici. Večer sme pre partnerov pripravili večeru v škole, pre žiakov diskotéku. Uvideli ukážky tradičných ľudových tancov a piesní, mali možnosť ochutnať typické slovenské jedlá. Atmosféra večera stráveného v škole bola iste príjemná pre hostí i hostiteľov.
V nasledujúci deň nasledovali nákupy posledných darčekov z Banskej Štiavnice, balenie, rozlúčka. Veríme, že všetkých nás táto návšteva určitým spôsobom obohatila. Žiaci našej školy sa predviedli ako úžasní dekoratéri, sprievodcovia, spoločníci, športovci, ale aj čašníci, pomocníci, no najmä ako priatelia. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby zážitky, ktoré si odnášali naši partneri po ich prvej návšteve Slovenska do svojich krajín, boli čo najkrajšie.