Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


Francúzsko

Tretia návšteva partnerských škôl sa uskutočnila v dňoch 14. 4. – 19. 4. 2013 vo Francúzsku. Navštívili sme školy v dvoch horských obciach – Saou a Saint Nazaire le Désert. Dedinky sa nachádzajú asi 200 km južne od mesta Lyon. Jediným väčším mestom v najbližšom okolí je mestečko Crest. Naši partneri z Francúzska nás v nedeľu po príchode ubytovali v obci Saou. Je to dedinka, ktorá žije z cestovného ruchu, tisíce turistov si sem prichádzajú oddýchnuť od ruchu veľkomiest a venovať sa turistike, rybárčeniu, splavovaniu riek, skalolezectvu a spoznávaniu prírodných krás. V malej škole sa vyučuje len niekoľko desiatok žiakov v troch triedach. Škola sídli v budove miestneho úradu, postavená bola na začiatku minulého storočia a zaujala nás zvlášť vybudovanými vchodmi pre dievčatá a chlapcov. Samozrejme, dnes už sa všetci pousmejú pri pohľade na dva rôzne vchody do školy. Žiaci troch rôznych ročníkov sa učia v jednej triede. My sme navštívili hodinu matematiky v dopoludňajších hodinách a popoludní hodinu prírodovedy v ďalšej triede. Riaditeľ informačnej kancelárie nám ukázal zaujímavosti dedinky, mlyn na spracovanie oleja z vlašských orechov, vysvetlil dôležitosť riečky pretekajúcej obcou a venoval sa aj povestiam, ktoré sa viažu ku vzniku obce. Ľudia v dedinke žijú práve z poskytovania služieb turistom, z pestovania levandule na veľkých lánoch pripomínajúcich naše polia vysadené zemiakmi, z pestovania vlašských orechov a chovu kôz a spracovania výrobkov z kozieho mlieka.
Zaujala nás škola – či škôlka pre deti vo veku od 3 rokov, ktorá sa skutočne dala nazvať školou, pretože už deti predškolského veku (5-6 ročné) sa učia spoznávať písmená abecedy, počítať do 20, a učia sa aj iné predmety. Tretia škola, ktorú sme navštívili v ďalšej malej obci, má menej než 20 žiakov. Žiakov vyučuje jedna učiteľka a asistentka učiteľky. V škole sú žiaci vo veku od 6 do 11 rokov. Počas našej návštevy žiaci pracovali s počítačmi a snažili sa nájsť na internete informácie o vzdialenosti medzi ich dedinkou a Banskou Štiavnicou, pretože v júni privítame dve žiačky – Fanny a Enoru v našej škole.
Čo nás zaujalo na návšteve partnerských škôl vo Francúzsku? Žiaci sa učia len štyri dni v týždni, v stredu nie je vyučovanie. Deti trávia v škole veľa času, od 9.00 do 16.30. Ak žiaci z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať školu, je povolená aj výuka rodičmi. Náboženská výchova sa nevyučuje v štátnych školách, môže sa vyučovať v súkromných školách. My sme mali možnosť vidieť malé školy, ktoré sú v dedinkách s malým počtom obyvateľov, veľmi nás zaujala spolupráca rodičov so školou. Stretli sme mnoho rodičov žiakov.
Okrem škôl sme navštívili aj mestá Crest a Montélimar. Stretli sme sa so starostami obcí. Ochutnali sme aj typickú francúzsku kuchyňu. Naši partneri sa tešia na návštevu našej školy a mesta, ktorá sa uskutoční už o niekoľko týždňov v júni 2013.