Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


Španielsko

V rámci realizovaného projektu Comenius s názvom „Ukáž mi svoju školu, ja ti ukážem moju“ sme so zástupkyňou školy Mgr. Renátou Holičkovou v dňoch 11. – 16. novembra navštívili prvú partnerskú krajinu – Španielsko. Táto škola je koordinátorskou školou v celom projekte. Niekoľko dní sme strávili v meste Jaca v neprístupných Pyrenejách.
V okolí tohto mesta sa nachádza sedem škôl, ktoré vlastne tvoria jednu základnú školu. Tieto malé školy sú situované v odľahlejších oblastiach a žiaci musia do obcí dochádzať. Jednotlivé školy sídlia jednak v budovách postavených pôvodne ako školské zariadenia, ale niektoré školy musia využívať rôzne iné vhodné priestory v obciach. Vyučovanie začína o 10.00 hod. a končí o 17.00 hod. V jednej triede sú žiaci rôzneho veku, nie je výnimkou, ak sa v jednej miestnosti učia spolu žiaci štyroch ročníkov. Tieto školy nemajú žiadne odborné učebne, ani telocvične, hodiny telesnej výchovy sa tak vyučujú vo všetkých vhodných verejných priestoroch v obci. V každej základnej škole je jej súčasťou aj trieda detí predškolského veku. Podľa vyjadrenia pedagógov partnerskej koordinátorskej školy sa deti rôzneho veku navzájom učia, mladší dokážu získať mnoho vedomostí od svojich starších spolužiakov. Okrem škôl sme mali možnosť vidieť aj niektoré kultúrne pamiatky v tejto oblasti Španielska. Navštívili sme dva kláštory, jeden z nich veľmi pútavou formou pomáha žiakom priblížiť život v minulosti a je vyhľadávaným miestom pre žiacke exkurzie a výlety. Počas pobytu v Španielsku sme mali možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi mesta Jaca, ktorí vyjadrili radosť z realizácie ďalšieho projektu týkajúceho sa práve školského prostredia a zahrňujúceho osem partnerských štátov. Na stretnutí so zástupcami jednotlivých partnerských škôl sme všetci prezentovali svoj región a školu a zároveň sme hlasovali o víťazné logo projektu. Za našu školu sme prispeli návrhom Denisy Bačíkovej z 9.A. Všetkých partnerov potešili malé darčeky, ktoré sme pripravili.
Ďalšou partnerskou školou, ktorú navštívime na konci mesiaca január 2013, je základná škola v Poľsku. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti mesta Krakow. Pocestujeme tam aj so 14 žiakmi, ktorí budú mať možnosť stretnúť sa s rovesníkmi z niekoľkých partnerských štátov.