Partneri a inštitúcie

     

Dnes je nedeľa, 27.09.2020
Cyprián


Záverečná konferencia

Dňa 30.06.2014 sa v Základnej škole Jozefa Horáka konala záverečná konferencia k projektu Inovácia vzdelávacieho procesu Základnej školy Jozefa Horáka. Účastníkmi konferencie bola nielen odborná verejnosť z radov pedagógov banskoštiavnického regiónu, ale aj široká verejnosť.

Riaditeľ školy zhodnotil priebeh projektu jeho pozitívny dopad na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Projektový a personálny manažér informovali účastníkov o úlohách vyplývajúcich z projektu, o vzdelávacích aktivitách, o tvorbe a implementácii metodických materiálov ale aj o problémoch ktoré projektový tím riešil v priebehu projektu.

V ďalšej časti konferencie prezentovali tvorcovia vytvorené metodické materiály. Vo svojich prezentáciách sa zamerali na zhodnotenie vytvorených materiálov, hlavne pre predmety, pri ktorých absentujú podklady distribuované zo strany štátu a jeho inštitúcií. S vytvorenými metodickými materiálmi budú počas nasledujúcich školských rokov pracovať nielen ich autori, ale bude ich využívať celý pedagogický kolektív.

Záverečným konštatovaním bolo, že hoci pedagogický kolektív v Základnej škole Jozefa Horáka je na vysokej odbornej úrovni, týmto projektom sa posunul k ešte väčšej precíznosti a zodpovednosti.