Partneri a inštitúcie

     

Dnes je streda, 21.10.2020
Uršula


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Stravné za september

I. stupeň (1. - 4. ročník) 19 x 0.21 € = 03.99 €
    Desiata 19 x 0.52 € = 09.88 €
II. stupeň (5. - 9. ročník) 19 x 0.30 € = 05.70 €
    Desiata 19 x 0.56 € = 10.64 €
 
Zamestnanci 19 x 1.11 € = 21.09 €
  Zamestávateľ 19 x 1.60 € = 30.40 €
  Sociálny fond 19 x 0.20 € = 03.80 €
---------
55.29 €
 
Cudzí stravníci 19 x 2.91 € = 55.29 €

Žiak je povinný sa zo stravovania odhlásiť deň vopred a to prostredníctvom terminálu, alebo internetu (www.strava.cz) do 05.30 hodiny ráno. Bežný deň do 8.00 hodiny ráno telefonicky u vedúcej ZŠS.
Číslo telefónu: 045/290 90 30 kl.2, 045/6920553.

V Banskej Štiavnici, 24.8.2020

           Magda Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne