Partneri a inštitúcie

     

Dnes je nedeľa, 22.09.2019
Móric


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Stravné za september

I. stupeň (1. - 4. ročník) 20 x 0.21 € = 04.20 €
    Desiata 20 x 0.52 € = 10.40 €
II. stupeň (5. - 9. ročník) 20 x 0.30 € = 06.00 €
    Desiata 20 x 0.56 € = 11.20 €
 
Zamestnanci 20 x 1.11 € = 22.20 €
  Zamestávateľ 20 x 1.60 € = 32.00 €
  Sociálny fond 20 x 0.20 € = 04.00 €
---------
58.20 €
 
Cudzí stravníci 20 x 2.91 € = 58.20 €

Úhrada obedov sa vykonáva vopred, najneskôr do 8.oo hod. ráno a to posledné dva týždne v mesiaci. Odhlásiť sa možno 24 hod. vopred, prípadne najneskôr do 8.oo hod. ráno. Obedy sa vydávajú od 11.00 hod. do 13.45 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje ani žiakom ani dospelým stravníkom. Do obedára si môže dieťa odobrať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné obed odhlásiť, nakoľko dieťa nemá nárok na obed, pokiaľ nie je prítomné v škole.

V Banskej Štiavnici, 19.8.2019

           Magda Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne