Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 07.12.2023
Ambróz


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Stravné za december

I. stupeň (1. - 4. ročník) 16 x 0.30 € = 04.80 €
    Nárok na dotáciu 16 x 2.40 € = 38.40 €
II. stupeň (5. - 9. ročník) 16 x 0.30 € = 04.80 €
    Nárok na dotáciu 16 x 2.60 € = 41.60 €
 
Cudzí stravníci 16 x 4.80 € = 76.80 €

Žiak je povinný sa zo stravovania odhlásiť deň vopred a to prostredníctvom terminálu, alebo internetu (www.strava.cz) do 05.30 hodiny ráno. Bežný deň do 8.00 hodiny ráno telefonicky u vedúcej ZŠS.
Číslo telefónu: 045/290 90 30 kl.2, 045/6920553.

V Banskej Štiavnici, 1.12.2023

           Magda Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne