Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 11.08.2020
Zuzana


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Stravné za jún

I. stupeň (1. - 4. ročník) 22 x 0.21 € = 04.62 €
    Desiata 0 x 0.52 € = 00.00 €
II. stupeň (5. - 9. ročník) 22 x 0.30 € = 06.60 €
    Desiata 0 x 0.56 € = 00.00 €
 
Zamestnanci 22 x 1.11 € = 24.42 €
  Zamestávateľ 22 x 1.60 € = 35.20 €
  Sociálny fond 22 x 0.20 € = 04.40 €
---------
64.02 €
 
Cudzí stravníci 22 x 2.91 € = 64.02 €

Žiak je povinný sa zo stravovania odhlásiť deň vopred a to prostredníctvom terminálu, alebo internetu (www.strava.cz) do 05.30 hodiny ráno. Bežný deň do 8.00 hodiny ráno telefonicky u vedúcej ZŠS.
Číslo telefónu: 045/290 90 30 kl.2, 045/6920553.

V Banskej Štiavnici, 27.5.2020

           Magda Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne