Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 24.05.2019
Ela


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Stravné za apríl

I. stupeň (1. - 4. ročník) 18 x 1.29 € = 23.22 €
    Hmotná núdza 18 x 0.29 € = 05.22 €
    Desiata 18 x 0.50 € = 09.00 €
II. stupeň (5. - 9. ročník) 18 x 1.36 € = 24.48 €
    Hmotná núdza 18 x 0.36 € = 06.48 €
    Desiata 18 x 0.50 € = 09.00 €
 
Zamestnanci 18 x 0.93 € = 16.74 €
  Zamestávateľ 18 x 1.39 € = 25.02 €
  Sociálny fond 18 x 0.20 € = 03.60 €
---------
45.36 €
 
Cudzí stravníci 18 x 2.52 € = 45.36 €

Úhrada obedov sa vykonáva vopred, najneskôr do 8.oo hod. ráno a to posledné dva týždne v mesiaci. Odhlásiť sa možno 24 hod. vopred, prípadne najneskôr do 8.oo hod. ráno. Obedy sa vydávajú od 11.00 hod. do 13.45 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje ani žiakom ani dospelým stravníkom. Do obedára si môže dieťa odobrať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné obed odhlásiť, nakoľko dieťa nemá nárok na obed, pokiaľ nie je prítomné v škole.

V Banskej Štiavnici, 20.3.2019

           Magda Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne