Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Základnej škole Jozefa Horáka,
Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Stravné za máj

I. stupeň (1. - 4. ročník) 20 x 0.30 € = 06.00 €
    Nárok na dotáciu 20 x 2.40 € = 48.00 €
II. stupeň (5. - 9. ročník) 20 x 0.30 € = 06.00 €
    Nárok na dotáciu 20 x 2.60 € = 52.00 €
 
Cudzí stravníci 20 x 4.80 € = 96.00 €

Žiak je povinný sa zo stravovania odhlásiť deň vopred a to prostredníctvom terminálu, alebo internetu (www.strava.cz) do 05.30 hodiny ráno. Bežný deň do 8.00 hodiny ráno telefonicky u vedúcej ZŠS.
Číslo telefónu: 045/290 90 30 kl.2, 045/6920553.

V Banskej Štiavnici, 24.4.2024

           Magda Kyjovská
    Vedúca školskej jedálne