Partneri a inštitúcie

     

Dnes je pondelok, 06.07.2020
Patrícia, Patrik


Škola bez nenávisti – predstavenie akčného plánu na rok 2020

Vo štvrtok, 20. 2. 2020, sa v priestoroch multimediálnej učebne našej školy konala prezentácia akčného plánu v rámci projektu Škola bez nenávisti, ktorý zastrešuje slovenský inštitút mládeže Iuventa.

V celom akčnom pláne sú pre našich žiakov, učiteľov, rodičov i širšie okolie naplánované také aktivity, ktoré úzko súvisia s cieľmi daného projektu  a sú zamerané na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania; na prevenciu nenávistných prejavov; na dodržiavanie a rešpektovanie ľudských práv; na rozvoj tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu; na rozvoj interkultúrnych a sociálnych kompetencií; na zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie atď.

Celý štvrtkový program otvorila obľúbená štiavnická postavička Nácka, ktorú bravúrne zvládol perfektný Boris Volčko z 3.c, všetkých pekne privítal a pobavil milými vtipmi. Nasledovala prezentácia akčného plánu na kalendárny rok 2020. Členovia akčného tímu našej školy – deviataci a siedmaci predstavili aktivity, ktoré sme absolvovali v mesiacoch január a február, zároveň všetkých prítomných oboznámili s činnosťami, ktoré sú plánované v období od marca do decembra 2020.

Slovo dostala aj naša parťáčka z Pedagogicko-psychologickej poradne nášho mesta Monika Ferenčíková, ktorá priblížila našu spoluprácu s touto inštitúciou. Pani učiteľka Taligová predstavila činnosti, ktoré realizuje na hodinách občianskej náuky v ôsmych ročníkoch a súvisia s voľbou povolania a ďalšou profesijnou orientáciou žiakov. Pani zástupkyňa Holičková spolu so žiakmi prezentovala aktivity našej školy v rámci projektu Erasmus+. Nakoniec nás všetkých rozhýbali tretiačky svojím rytmickým tancom.

Medzi pozvanými hosťami nechýbali učitelia, rodičia, za mesto Banská Štiavnica sme medzi nami privítali pani Vieru Ebert, za Iuventu regionálnu koordinátorku pani Darinu Diošiovú a experta v programe Škola bez nenávisti Mariána Sopčáka, za Špeciálnu školu v Banskej Štiavnici pána učiteľa Eduarda Gemzu, za rodičov pani psychologičku Táňu Polákovú.

Celé popoludňajšia hodinka sa niesla vo veľmi dobrej a uvoľnenej nálade, nechýbali úsmevné chvíle, ale ani tie vážne, k tým určite patril mrazivý príbeh mladej židovskej dievčiny  Ester, ktorý veľmi citlivo predniesla deviatačka Laďka Ľuptáková a celkový dojem umocnil spev Sofie Alexandrovny Kuranovej z 8. c.

Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas, aby videli a vedeli, čo sa na našej škole robí a čo sa chystá. Veľmi sa chcem poďakovať všetkým deviatakom i siedmakom, ktorí boli parádni, ukázali, ako dokážu spolupracovať, vystúpiť pred publikom, zvládnuť trému, pomôcť si navzájom, ponúknuť zaujímavé nápady. Nielenže vytvorili a prezentovali postery s aktivitami na každý mesiac, ktoré si môžete pozrieť v priestoroch našej multimediálnej učebne, ale deklarovali, že sú tí správni ľudia na správnom mieste. No a samozrejme ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí nám pomohli pri organizácii a tvorbe tohto stretnutia.