Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 22.10.2020
Sergej


PLAVECKÝ VÝCVIK 2019

V dňoch 17. - 21. júna absolvovali žiaci tretieho ročníka Plavecký výcvik. Zúčastnilo sa ho 58 žiakov pod vedením pani učiteliek Ivaničovej K. Ivaničovej E., Gregáňovej, Holičkovej,   Husarčíkovej, Kmeťovej a Mikulovej.

V úvodnej časti sa žiaci zoznámili s vodným prostredím a absolvovali skúšky plaveckej zdatnosti, na základe ktorej boli zaradení do skupín. Skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa, naháňali, hrali, poctivo trénovali, menej zdatní postupne odbúravali svoj strach. Nikto sa však vody nezľakol! Každý deň sme precvičovali splývanie, zameriavali sme sa na plavecký štýl znak a prsia, odvážni predviedli aj skoky do hlbokej vody. Na začiatku dňa vždy žiaci predviedli svoje pokroky za intenzívneho povzbudenia všetkých prítomných. Plavecký výcvik vyvrcholil záverečnými pretekmi, na ktorých prejavili všetci svoju šikovnosť a odvahu. Mokré vysvedčenie, ktoré dostali na konci plaveckého výcviku si  každý žiak hrdo odniesol domov.

Sme na našich tretiakov veľmi hrdí. Blahoželáme všetkým k ich pekným výkonom a pokrokom. Prajeme veľa príjemne strávených chvíľ vo vodnom prostredí a veľa úspechov pri ďalšom zdokonaľovaní.