Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 22.10.2020
Sergej


Erasmus+

Od 8. apríla do 20. apríla 2019 sme sa zúčastnili štruktúrovaných kurzov v programe Erasmus +Portugalsku.

Aktívne sme sa vzdelávali v dvoch kurzoch, a to Angličtina pre začiatočníkov A1/A2 pre učiteľov, vedenie školy a zamestnancov školy a Využitie IPodov vo vyučovaní. Kurzy boli realizované najskôr v meste Evora, a potom v Lisabone. Okrem nových a podnetných informácií, ktoré sme prostredníctvom vzdelávania získali, sme sa zoznámili s históriou, kultúrou, zvykmi, tradíciami, vzdelávacími systémami i gastronómiou krajiny, ktorú sme v programe Erasmus+ navštívili.

A. Balážová, M. Dobrovičová