Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 22.10.2020
Sergej


EDUCATE SLOVAKIA

V dňoch 19. - 23. júna 2017 sa v rámci programu EDUCATE SLOVAKIA pod záštitou MŠVVaŠ SR uskutočnila návšteva zahraničných študentov v našej škole.

Zahraničná návšteva bola v zastúpení dvoch krajín – Govind Prasad Kaushik z Indie a Annie Choi Yan Hei z Honkongu. Zámerom projektu bolo oboznámiť našich študentov s históriou, kultúrou a životom ľudí žijúcich v Číne a Indii, nájsť paralely a odlišnosti s našou krajinou. Nakoľko komunikácia prebiehala v anglickom jazyku, naši žiaci si mohli precvičiť svoje znalosti a slovnú zásobu a zároveň obohatiť svoj slovník o nové výrazy a pojmy. Projektu sa zúčastnilo šesť tried našej školy, konkrétne išlo o triedy 6.A, 6. B, 8. B, 8. C. 9. A a 9. B. Verím, že nadobudnuté vedomosti pomôžu žiakom rešpektovať a akceptovať kultúrne rozmanitosti a budú viesť k rozvoju tolerancie voči iným kultúram.