Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 22.10.2020
Sergej


Medzinárodný porojekt v Kutnej hore Spoznávajme svetové dedičstvo

Let´s Get to Know the World Heritage

 

Tak sa volal projekt určený pre žiakov základných škôl zo štyroch európskych miest svetového dedičstva (Banská Štiavnica, Budapešť, Kutná Hora, Krakov), ktorý sa uskutočnil v dňoch 13. – 17. 5. 2015 v Kutnej Hore. Projekt bol financovaný Organizáciou miest svetového dedičstva.

Let´s Get to Know the World Heritage bolo voľným pokračovaním projektu „Výchovný vzdelávací kurz zameraný na svetové dedičstvo a spoluprácu mládeže základných škôl v Banskej Štiavnici a Budapešti“ z roku 2013, ktorého sa zúčastnili žiaci našej školy ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica a ZŠ Pála Harrera z Budapešti. Tentokrát sa projekt rozšíril o ďalšie mestá svetového dedičstva – Kutnú Horu a Krakov. Každé mesto v projekte reprezentovali 4 žiaci ZŠ. Banskú Štiavnicu v projekte zastupovali žiaci ZŠ J. Horáka Laurencia Bačíková, Šimon Kulišek, Samuel Mihalčík a Veronika Tekulová, s pani učiteľkou Mgr. Miroslavou Breznoščákovou. Mesto Banská Štiavnica zastupovala Mgr. Henrieta Godová. Deti v rámci zaujímavého programu spoznali kultúrne dedičstvo zúčastnených miest svetového dedičstva, spoznali mestá svetového dedičstva UNESCO v strednej a východnej Európe, precvičili si angličtinu a nadviazali nové priateľstvá. V Kutnej Hore prešli cez uzučkú striebornú baňu, odhalili pôvod kutnohorských baníkov, ktorí sú súčasťou aj Salamandrového sprievodu, a to, prečo máme v Banskej Štiavnici Kutnohorskú ulicu, objavili tajomstvo stredovekých alchymistických dielní, dokonca ochutnali dezert ozdobený zlatom, opekali si medzi magickými kameňmi, kde pre nich starosta Kutnej Hory chrlil oheň. V ZŠ Kamenná stezka v Kutnej Hore visia štyri plagáty o každom zúčastnenom meste, ktoré vytvorili žiaci jednotlivých základných škôl. Bývalá koordinátorka Regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva (OMSD) pre členské mestá strednej a východnej Európy Dr. Katalin Kiss deťom vysvetlila úlohu, ktorú zohrávajú UNESCO a OMSD pri ochrane svetového kultúrneho dedičstva. Projektu predchádzali intenzívne prípravy, za ktoré vďaka patrí paniam učiteľkám zo všetkých zúčastnených základných škôl, zakladateľom projektu Dr. Mironovi Breznoščákovi a Dr. Katalin Kiss, ako aj pani Eve Hnátkovej z MsÚ v Kutnej Hore. Projekt mal veľký úspech medzi deťmi aj dospelými, ktorí sa dohodli, že v budúcom roku sa pokúsia zorganizovať jeho pokračovanie v poľskom Krakove. Pritiahnuť pozornosť detí k svetovému dedičstvu, k jedinečnosti miest, v ktorých žijú, je veľmi ťažká úloha. Dúfame, že aj prostredníctvom takýchto aktivít si mladí ľudia uvedomia, aké dôležité je ochraňovať hodnoty svetového dedičstva.

Henrieta Godová, Miroslava Breznoščáková