Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 22.10.2020
Sergej


Stretnutie absolventov II. ZŠ po 50. rokoch

Popoludnie soboty 23. mája 2015 sa nieslo v znamení stretnutia a spomienok tých žiakov Základnej deväťročnej školy v Banskej Štiavnici, ktorí pred päťdesiatimi rokmi v školskom roku 1964/1965 v nej skončili svoju dochádzku.

Je to doba, ktorá pridáva na hodnote čias nedávno minulých a s pribúdajúcimi rokmi má každá spomienka človeka na tieto časy rastúcu cenu. Sme radi, že títo absolventi v kaleidoskope im cenných spomienok nezabudli na II. ZŠ terajšiu ZŠ Jozefa Horáka. A hoci doba a vymoženosti moderných technológií mnohé zmenili, ten pocit bezstarostného detstva a nevinnej hravosti zostal vo vnútri každého z prítomných.