Partneri a inštitúcie

     

Dnes je štvrtok, 22.10.2020
Sergej


Cesta slovenskou históriou a cesta slovanskou históriou

MDD sa na našej škole v tomto roku niesol v znamení histórie zábavnou formou.

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica nám ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské a európske dejiny.

Deťom ponúkli "slovanskú cestu históriou - od Sama... po Štefana" zameranú na včasné dejiny Slovenska a Slovákov (avarské rabovania, pohanské zvyky, Konštantín a Metod, boje s Frankmi, príchod Maďarov, korunovácia Štefana 1. Veľkého).

V predstavení nás previedli významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr).

Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu. Hoci sa zabávali a smiali, ani si neuvedomili, ako veľa sa naučili o dejinách vlastného národa.